Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Optymalizacja : rys teoretyczny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kontrola jakości
  • Optymalizacja
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Teoria masowej obsługi
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

11 - 38

Książka

Optymalizacja czasu pracy w organizacji

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0