Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

komentarz do art. 63

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Komentarz do ustawy
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

320 - 321

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18303-ustawa-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-komentarz-joanna-taczkowska-olszewska

Książka

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0