Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zwalczanie cyberterroryzmu w ramach UE - wybrane aspekty karnomaterialne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2019

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(2)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Prawo karne
  • Terroryzm
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

193 - 205

Comments

Streszczenie w języku polskim i angielskim. Bibliografia na stronach 204-205.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5