Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo C.H. Beck

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo C.H. Beck

Data opublikowania

2020

Liczba stron

290

ISBN

978-83-8198-710-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052737088205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-8198-710-3&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Agencje ochrony osób i mienia
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Majątek
  • Ochrona mienia
  • Ochrona osób
  • Polska
  • Pracownicy ochrony mienia i osób
  • Prawodawstwo
  • Prawo karne
Uwagi

Publikacja stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.) Dedykowana osobom zainteresowanych tematyką, w szczególności przeznaczona dla przedsiębiorców i pracowników służby ochrony, a także radców prawnych, adwokatów, prokuratorów i sędziów. Stan prawny na 2020 r. ustalony na podstawie treści książki. Bibliografia na stronach XVII-XXII. Indeks. Poszczególne części komentarza opracowali: K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek, M. Nowikowska, F. Radoniewicz. Spis treści dostępny na: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19169-ustawa-o-ochronie-osob-i-mienia-komentarz-katarzyna-chalubinska-jentkiewicz-spis.pdf

Opublikowano w

Seria: Krótkie Komentarze Becka

Rozdziały
Przepisy ogólne (s. 1-30)
Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony (s. 164-198)
Przepisy przejściowe i końcowe (s. 258-262)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0