Processing may take a few seconds...

Book

Title

Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.7] Legal education

Year of publication

2020

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of publication

2020

Number of pages

290

ISBN

978-83-8198-710-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052737088205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-8198-710-3&offset=0

Keywords
PL
  • Agencje ochrony osób i mienia
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Majątek
  • Ochrona mienia
  • Ochrona osób
  • Polska
  • Pracownicy ochrony mienia i osób
  • Prawodawstwo
  • Prawo karne
Comments

Publikacja stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.) Dedykowana osobom zainteresowanych tematyką, w szczególności przeznaczona dla przedsiębiorców i pracowników służby ochrony, a także radców prawnych, adwokatów, prokuratorów i sędziów. Stan prawny na 2020 r. ustalony na podstawie treści książki. Bibliografia na stronach XVII-XXII. Indeks. Poszczególne części komentarza opracowali: K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek, M. Nowikowska, F. Radoniewicz. Spis treści dostępny na: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19169-ustawa-o-ochronie-osob-i-mienia-komentarz-katarzyna-chalubinska-jentkiewicz-spis.pdf

Published in

Book series: Krótkie Komentarze Becka

Chapters
Przepisy ogólne (p. 1-30)
Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony (p. 164-198)
Przepisy przejściowe i końcowe (p. 258-262)
Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20