Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji uzyskanej w wyniku popełnienia czynu z art. 267 & 1, 2 lub 3 k.k.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informacja
  • Odpowiedzialność karna
  • Prawo
Date of online publication

2018

Book

Jawność życia publicznego

Points of MNiSW / chapter

5