Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Komentarz do rozdziału 2, art. 8-9 rozdziału 3, rozdziału 9 , art. 89 rozdziału 15

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Komentarz do ustawy
Data udostępnienia online

2019

Uwagi

Dane zostaną uzupełnione po dotarciu do źródła.

Książka

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0