Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zakończenie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Technologie informacyjne
  • Zarządzanie i jakość
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

165 - 167

Książka

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne