Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zintegrowanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Komputeryzacja
  • Systemy informatyczne zarządzania
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

70 - 106

Książka

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0