Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ewolucja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komputeryzacja
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Wojsko
  • Polska
Pages (from - to)

14 - 69

Book

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20