Processing may take a few seconds...

Article

Title

Społeczne aspekty udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach i operacjach poza granicami kraju (część II)

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2016

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2016 | Journal volume: nr 2(18) | Journal number: 2 (18)

Article type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

90 - 107

Points of MNiSW / journal

6

Unified list of scientific journals 2013-2016

6