Processing may take a few seconds...

Article

Title

Korekta wartości transakcyjnej towarów akcyzowych w wydawanych decyzjach celnych w Polsce po zwolnieniu towarów

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Journal year: 2016 | Journal volume: nr 8 (253) /201-2016 | Journal number: 256

Article type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

301 - 304

Points of MNiSW / journal

4

Unified list of scientific journals 2013-2016

7