Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Andrzej Trzeciak

Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

a.trzeciak@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 45 60

ORCID

0000-0002-2015-8003