Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Editors

[ 1 ] Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Title variant

PL Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.9 Environmental engineering, mining and energy
3.1 Pharmacology and pharmacy
3.2 Medical sciences
3.3 Physical culture science
3.4 Health sciences
4.2 Agriculture and horticulture
4.3 Nutrition and food technology
4.4 Veterinary science
4.5 Animal science and fisheries
5.8 Sociology

Journal unique ID

1204

Publisher name

Wydawnictwo Instytutu Medycyny Wsi

Editorship

Redaktor naczelny: Andrzej Szpak Zastępca Redaktora Naczelnego: Łuszczki-Florek Magdalena

Domains

PL Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby | Epidemiologia | Filozofia i bioetyka | Psychologia i socjologia zdrowia | Profilaktyka chorób i promocja zdrowia | Technologie medyczne i telemedycyna | Zdrowie publiczne

ISSN

1232-1966

eISSN

1898-2263

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.monz.pl/O-czasopismie,560.html

Comments

„Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 "Medycyny Ogólnej". Pismo znajduje się na liście czasopism MNiSW, aktualnie posiada 20 pkt. według rankingu z 2019 roku. Czasopismo MONZ nie jest monotematyczne. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 30.0 ---