Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Editors

[ 1 ] Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Title variant

PL Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Publisher name

Wydawnictwo Instytutu Medycyny Wsi

Editorship

Redaktor naczelny: Andrzej Szpak Zastępca Redaktora Naczelnego: Łuszczki-Florek Magdalena

Domains

PL Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby | Epidemiologia | Filozofia i bioetyka | Psychologia i socjologia zdrowia | Profilaktyka chorób i promocja zdrowia | Technologie medyczne i telemedycyna | Zdrowie publiczne

ISSN

1232-1966

eISSN

1898-2263

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.monz.pl/O-czasopismie,560.html

Comments

„Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 "Medycyny Ogólnej". Pismo znajduje się na liście czasopism MNiSW, aktualnie posiada 20 pkt. według rankingu z 2019 roku. Czasopismo MONZ nie jest monotematyczne. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne

Unified list of scientific journals 2013-2016

30

Journal years