Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Użycie lotnictwa Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej na akwenie Morza Bałtyckiego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bałtyk
  • Lotnictwo morskie
  • Marynarka wojenna
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

244

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/457

Uwagi

Bibliografia na stronach 198-207

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2017

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor