Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotnictwie cywilnym : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • System zarządzania bezpieczeństwem
  • Transport powietrzny
  • Zarządzanie
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

251

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/599 + CD-ROM

Katalog on-line

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18004920

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor