Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na jej siły powietrzne : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły powietrzne
  • Rosja
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

215

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/592+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 183-199

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor