Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na jej siły powietrzne : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły powietrzne
  • Rosja
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

215

Signature of printed version

A/592+CD

Comments

Bibliografia na stronach 183-199

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor